Het aanbidden van Louis Claus

 

Het aanbidden van Louis Claus kaft

Bestel Het aanbidden van Louis Claus

‘Het is 2003, de zomer dat Louis Claus naar school komt in een clownspak en Carla haar broek te kort afknipt, de zomer dat haar vader tijdens het vrijen een tumor ontdekt in de borst van haar moeder en haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd wegens cokegebruik. Na de zomer gaan ze hun eigen weg, maar jaren later, na de dood van haar moeder, raakt Carla opnieuw gefascineerd door Louis, die inmiddels een succesvol acteur is geworden. Bij het terughalen van haar herinneringen blijkt dat ze hun relatie verkeerd heeft ingeschat. Het aanbidden van Louis Claus gaat over de dunne grens tussen verlangen en wanhoop, zwijgen of je uitspreken, en is een poëtische zoektocht naar intimiteit.’

Een schitterende vorm van schrijversgeluk’ De Groene Amsterdammer

‘Dit is het begin van echt schrijverschap.’ **** De Volkskrant

‘Hoogenkamp verwerkt enkele trauma’s op een subtiele en soms confronterende wijze. Vooral de onderlinge relaties weet ze prachtig te verwoorden en soms schieten de tranen je in de ogen als ze in een paar zinnen de onmacht binnen die verhoudingen weet te typeren. (…) Het aanbidden van Louis Claus is een fantastisch debuut.’ ***** Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden

‘Jeugd, tegenslag, opgroeien: het is de materie waaruit veel literaire debuten zijn opgebouwd, maar Hoogenkamp steekt er bovenuit met haar knisperende stijl en haar knappe dosering.’ **** NRC Handelsblad

‘Het aanbidden van Louis Claus’ is een overdonderende debuutroman over het diepmenselijke verlangen naar onvoorwaardelijke bevestiging van je bestaan, naar een plek om in thuis te komen.’ Tzum

‘Voortreffelijk debuut van toneelschrijfster Helena Hoogenkamp. De begeerde Louis wordt in haar roman voorwerp van fascinatie. Eerst in die vreemde zomer van 2003, later opnieuw – als Carla een relatie met een vrouw heeft en Louis een succesvol acteur is. Subtiele coming-of-ageroman met weerhaakjes.’ De Morgen

‘Bij de bekroonde toneelschrijfster smaakt de coming of age-cocktail naar cranberrybreezers, Goldstrike en hartverscheurende eenzaamheid.’ De Standaard

‘Droomdebuut.’ De Limburger

‘Helena Hoogenkamp schreef over het onzegbare.’ Het Parool

‘Het aanbidden van Louis Claus is in alle opzichten een geslaagd debuut van een schrijfster die handig de kracht van suggestie hanteert en een bewonderenswaardig geserreerde stijl bezit. Een naam om te volgen.’ Cutting Edge.

‘Het broeit en knettert in dit opvallende debuut over een noodlottige liefde.’ Zin

‘Waar komt iemand vandaan die zo goed kan schrijven?’ Onno Blom, Nieuwsweekend

‘Zelden sprankelender gesprekken gelezen die op een soms onthutsend laconieke manier een inkijk bieden in de personages, in eenzaamheid, in rouw.’ Peter Verhelst, Radio Debuut

Waanzinnige dialogen, heel knap gedaan.’ (…) ‘Het is een heel ontroerend verhaal over een meisje, de wording van een vrouw. Ik zou me heel graag over haar willen ontfermen.’ Jellie Brouwer, De Boekenpodcast

English:

It is 2003, the summer that Carla cuts her pants off too short and Louis Claus comes to school in a clown suit, the summer that Carla’s father discovers a tumor in her mother’s breast while making love and her friend Juicy is expelled from school for coke -usage. After the summer they each go their separate ways, but they continue to determine each other’s lives at a distance. When Carla’s mother dies, she becomes obsessed with Louis Claus, who plays a leading role in all her stories. The Worship of Louis Claus is about the thin line between reality and fantasy, about being silent or speaking out. A symphony of conversations and dreams, a poetic and light story about love and grief.

‘A beautiful form of writer’s happiness ‘ De Groene Amsterdammer

‘This is the beginning of real authorship.’ De Volkskrant ****

‘Youth, setbacks, growing up: it is the material from which many literary debuts are built, but Hoogenkamp stands out with her crisp style and her clever dosage.’ NRC Handelsblad ****

‘The Worship of Louis Claus’ is an overwhelming debut novel about the deeply human desire for unconditional confirmation of one’s existence, for a place to come home to.’ Tzum

‘Dream debut.’ The Limburger

‘Helena Hoogenkamp wrote about the unspeakable.’ Het Parool

‘Summer came and I cut off the legs of my trousers. Louis Claus turned up at school in a clown costume with a red-and-green diamond pattern and a limp ribbon that kept the white neck ruff in place. The classrooms were already full of the heat of the impending summer holidays and I wasn’t the only one staring at him as he waited outside the maths room for the bell. His outfit was made of nylon, patches of sweat darkened his armpits, but he stared straight ahead with a triumphant smile on his face.

‘Are you having a party?’ asked Kelly.

She was one of the army of girls whose names ended in Y, among them Wendy and Cindy and Mandy, pretty like my old barbie dolls. Louis started a conversation about homework, so forcing her to take no notice of his clothes. By the time we’d all found our seats in the classroom it already felt more than normal that a boy who’d spent his entire first year being handsome and smiley was now wearing a clown costume. During the break I overheard someone say it was a bet and my admiration took a hit, but later I heard that his grandma had died and that this was Louis’s way to celebrate life. Kelly claimed that he wasn’t wearing any underwear. Very punk. We were all really keen to understand why Louis was doing what he was doing, but when a final-year student, who was smoking outside, asked him about it, all he said was, ‘Why not?’

Because we were fourteen, Louis. Because our peers were keeping a beady eye on what we wore and how we behaved, and we lacked the sense of perspective to realise that after secondary school we’d never see most of them again. Besides, you sweat like a pig in a nylon outfit, in June, even when the collar gapes open and your chest hair peeps out. I had to sit on my hands to stop myself from reaching for that chest hair, gleaming dark and conspicuous on his clammy chest. I wanted to detangle it like an old-fashioned telephone cord.

‘You get off on him’ve got the hots for him, don’t you?’ Juicy summed things up. Juicy wanted to talk about sex and smoke cigarettes the whole time, and before I knew it I was talking about sex, too.

‘Louis is so handsome,’ she said, ‘my cunt’s gushing wet, like a swimming pool.’

That made me think of chlorine and noisy kids blocking the slide. Juicy had been suspended from school because she kept having nosebleeds in class. Our form tutor claimed it was because of her marks.’

The Worship of Louis Claus, fragment translated by Laura Vroomen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *